SZKOŁA PODSTAWOWA W ORLE

        

 

Lokalizacja placówki:

· województwo mazowieckie

· powiat ostrowski

· gmina Małkinia Górna

 

  Organ prowadzący:
  Wójt Gminy Małkinia Górna

   Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:
 
Mazowiecki Kurator Oświaty

 

· Dla Rodziców

 

 

Kontakt

tel. 296447142

e-mail: sporlo@malkiniagorna.pl